Din støttespiller i medgang og motgang

Om Alver

Alver Advokatfirma har ett hovedmål:
”Å gi våre kunder effektiv og inkluderende bistand med høy kvalitet”.

 

Vi ønsker at du skal føle deg godt ivaretatt som kunde hos oss. Våre medarbeidere skal derfor ha god juridisk kunnskap kombinert med en genuin interesse og forståelse for din situasjon.

 

Vi yter tjenester innenfor et bredt område, både til det offentlige, næringslivet og til privatpersoner. I tillegg utfører vi oppdrag som bostyrer i konkurs- og dødsbo.

Våre ansatte

Erik Alver

Advokat & partner

ea@alver.as

Generell forretningsjuridisk rådgivning, selskapsrett, skatterett, kontraktsrett, arv og skifte, styreverv.

Født: 1954 - Cand.jur.: 1981 - Advokat: 1987

1996-

Advokatfirmaet Alver AS

1986-96

Advokat i Advokatfellesskapet Lunde, Hallenstvedt og Alver

1985-86

Dommerfullmektig Sør-Gudbrandsdal sorenskriverembete

1984-85

Avdelingssjef skatteavdelingen Oppland fylkesskattekontor

1981-83

Juridisk konsulent Oslo ligningskontor

 

 

 

 

Tor Kolden

Advokat & Partner

tk@alver.as

Generell forretnigsjuridisk rådgivning, kontraktsrett, konkurs- og gjeldsforhandlinger, fast eiendoms rettsforhold, styrearbeid, arv-, familie- og skifterett og strafferett.

Født: 1965 - Cand.jur: 1994 - Advokat: 1999

2002 -

 Advokatfirmaet Alver AS

2000 - 02

 Advokat Gjensidige NOR Sparebank.

1997 - 00

 Dommerfullmektig, Sorenskriveren i Nord-Gudbrandsdal

1996 - 97

 Juridisk konsulent Oslo Kommune

1994 - 96

 Juridisk konsulent Fiskeridepartementet.

Jan Kjetil Brekken

Advokat & partner

jkb@alver.as

Arbeidsrett, bygg- og entrepriserett, kontraktsrett, fast eiendoms rettsforhold, selskapsrett, styrearbeid, konkurs- og gjeldsforhandlinger m.m.

Født: 1966 - Cand.jur: 1993 - Advokat: 1999

 2004 -

 advokat Advokatfirmaet Alver AS

 1998 - 04

 adv.flm./advokat Rime & Co Advokatfirma DA

 1997 - 98

 dommerfullmektig Oslo byfogdembete

 1996 - 97

 politifullmektig Vestoppland politidistrikt

 1993 - 96

 konsulent/førstekonsulent Utlendingsdirektoratet

Richard Søfteland Jensen

Advokat & partner

rsj@alver.as

Selskapsrett, kontraktsrett, bygg- og entrepriserett, gjeldsforhandling og konkurs, fast eiendoms rettsforhold, arbeidsrett, arv- og skifterett, styreverv m.m.

Født: 1973 - Cand.jur: 1999 - Advokat: 2002

2004-05

dommerfullmektig Toten tingrett

2001-04

advokatfullmektig/advokat adv.fma. Schjødt DA

1999-00

advokatfullmektig adv.fma. Andersen Legal ANS

Lars Harald Rylandsholm

Advokat & partner

lhr@alver.as

Selskapsrett, kontraktsrett, bygg- og entrepriserett, fast eiendom, arbeidsrett, erstatningsrett, skifte, styrearbeid m.m.

Født: 1967- Cand.jur: 1994 - Advokat: 1997

1998-

Advokatfirmaet Alver AS 

1996-98

Dommerfullmektig i Hammerfest

1995-96 

Kontorsjef Sogndalen kommune

Marianne Stein

Advokat & partner

ms@alver.as

Arbeidsrett, familierett, arv/skifte, barn/barnevern, fast oppnevnt bistandsadvokat i straffesaker, bostyrer i konkurs- og dødsboer.

Født: 1952 - Cand.jur: 1982 - Advokat: 1998

1982-85

konsulent Kirke- og undervisningsdepartementet

1985-87

konsulent Kommunal- og arbeidsdepartementet

1987-96

byråsjef Kommunal- og regionaldepartemente

1996-98

advokatfullmektig

1998-06

avdelingsdirektør Arbeids- og administrasjons-departementet

2006-

advokat

Ellen Beate Lunde

Advokat

ebl@alver.as

Skatterett, selskapsrett, arv- og skifterett, fast eiendoms rettsforhold, styrearbeid.

Født: 1974 - Cand.jur: 2000 - Advokat: 2007

2011-

Advokat, Advokatfirmaet Alver

2011-

Sensor ved bachelorstudiet i jus, Høgskolen i Lillehammer

2006-11

Advokatfullmektig/fast advokat Advokatfirmaet Haavind (Skatt og avgift)

2006-08

Leder for nasjonal klagenemnd for klagesaker etter universitetsloven §§ 4-7 til 4-10

2005-06

Dommerfullmektig, Senja tingrett

2004

Arbeidsopphold i EU-kommisjonen, Generaldirektoratet for skatt

2001-05

Førstekonsulent/rådgiver i Finansdepartementets skattelovavdeling, Nærings- og kapitalskatteseksjonen

Øystein Skurdal

Advokat

os@alver.as

Selskapsrett, kontraktsrett, gjeldsforhandling og konkurs, fast eiendoms rettsforhold, strafferett

Født: 1981 - Master i rettsvitenskap: 2009 - Advokat 2016

2016 -        Advokat Advokatfirmaet Alver AS

2015-2016  Advokatfullmektig Advokatfirmaet Alver AS

2013-2015  Dommerfullmektig Nord-Gudbrandsdal tingrett

2011-2013  Rådgiver Miljøverndepartementet

2009-2011  Førstekonsulent Statens Sivilrettsforvaltning

Linn Kristin Myren

Advokatfullmektig

lm@alver.as

Kontraktsrett, erstatningsrett, kjøpsrett, arv/skifte, trygderett, familierett, barnevernsrett, konfliktmegling

Født: 1987 - Master i rettsvitenskap: 2013 - Advokatfullmektig: 2014

Finn Eirik Johansson Madsen

Advokatfullmektig

fm@alver.as

Kontraktsrett, erstatningsrett, kjøpsrett, familierett, arv og skifte, trygderett, barnevernsrett, strafferett

Født: 1986 - Master i rettsvitenskap: 2013 - Advokatfullmektig: 2016

2016 -        Advokatfullmektig Advokatfirmaet Alver AS

2015          Namsfullmektig/utleggsfullmektig Namsfogden i Oslo

2014-2015  Førstekonsulent Fylkesmannen i Oppland

Berit K. Gundersen

Advokatassistent

bkg@alver.as

Ann Mari Sangolt

Sekretær

ams@alver.as

Hege Anita Engen

Sekretær

hae@alver.as

Synne Arnesen

Sekretær

sa@alver.as

Erik Alver

Advokat & partner

ea@alver.as

Generell forretningsjuridisk rådgivning, selskapsrett, skatterett, kontraktsrett, arv og skifte, styreverv.

Født: 1954 - Cand.jur.: 1981 - Advokat: 1987

Tor Kolden

Advokat & Partner

tk@alver.as

Generell forretnigsjuridisk rådgivning, kontraktsrett, konkurs- og gjeldsforhandlinger, fast eiendoms rettsforhold, styrearbeid, arv-, familie- og skifterett og strafferett.

Født: 1965 - Cand.jur: 1994 - Advokat: 1999

Jan Kjetil Brekken

Advokat & partner

jkb@alver.as

Arbeidsrett, bygg- og entrepriserett, kontraktsrett, fast eiendoms rettsforhold, selskapsrett, styrearbeid, konkurs- og gjeldsforhandlinger m.m.

Født: 1966 - Cand.jur: 1993 - Advokat: 1999

Richard Søfteland Jensen

Advokat & partner

rsj@alver.as

Selskapsrett, kontraktsrett, bygg- og entrepriserett, gjeldsforhandling og konkurs, fast eiendoms rettsforhold, arbeidsrett, arv- og skifterett, styreverv m.m.

Født: 1973 - Cand.jur: 1999 - Advokat: 2002

Lars Harald Rylandsholm

Advokat & partner

lhr@alver.as

Selskapsrett, kontraktsrett, bygg- og entrepriserett, fast eiendom, arbeidsrett, erstatningsrett, skifte, styrearbeid m.m.

Født: 1967- Cand.jur: 1994 - Advokat: 1997

Marianne Stein

Advokat & partner

ms@alver.as

Arbeidsrett, familierett, arv/skifte, barn/barnevern, fast oppnevnt bistandsadvokat i straffesaker, bostyrer i konkurs- og dødsboer.

Født: 1952 - Cand.jur: 1982 - Advokat: 1998

Ellen Beate Lunde

Advokat

ebl@alver.as

Skatterett, selskapsrett, arv- og skifterett, fast eiendoms rettsforhold, styrearbeid.

Født: 1974 - Cand.jur: 2000 - Advokat: 2007

Øystein Skurdal

Advokat

os@alver.as

Selskapsrett, kontraktsrett, gjeldsforhandling og konkurs, fast eiendoms rettsforhold, strafferett

Født: 1981 - Master i rettsvitenskap: 2009 - Advokat 2016

Linn Kristin Myren

Advokatfullmektig

lm@alver.as

Kontraktsrett, erstatningsrett, kjøpsrett, arv/skifte, trygderett, familierett, barnevernsrett, konfliktmegling

Født: 1987 - Master i rettsvitenskap: 2013 - Advokatfullmektig: 2014

Finn Eirik Johansson Madsen

Advokatfullmektig

fm@alver.as

Kontraktsrett, erstatningsrett, kjøpsrett, familierett, arv og skifte, trygderett, barnevernsrett, strafferett

Født: 1986 - Master i rettsvitenskap: 2013 - Advokatfullmektig: 2016

Berit K. Gundersen

Advokatassistent

bkg@alver.as

Ann Mari Sangolt

Sekretær

ams@alver.as

Hege Anita Engen

Sekretær

hae@alver.as

Synne Arnesen

Sekretær

sa@alver.as

Nyheter

Næringstreff StyreAkademiet

09.11.2016

Vår advokat Richard Søfteland Jensen skal den 6. desember være en av flere dyktige foredragsholdere på næringstreff arrangert av StyreAkademiet Innlandet.

 

Invitasjon:

 

 

 

Flere nyheter