Kompetanse

Din støttespiller i medgang og motgang

Om Alver Advokatfirma


Alver Advokatfirma har som hovedmål å gi våre kunder effektiv og inkluderende advokatbistand av høy kvalitet.

Våre medarbeidere yter juridiske tjenester av faglig høy kvalitet, i kombinasjon med nødvendig bransjekunnskap og forretningsforståelse.

Fra våre kontorer på Lillehammer og Gjøvik yter vi våre tjenester innenfor et bredt fagfelt til kunder over hele landet, både bedrifter, privatpersoner og det offentlige. Vi har også møtelokaler på Moelv og Otta. Våre advokater har jevnlig oppdrag som bostyrere i konkurs og ved offentlig skifte.

Alver Advokatfirma er medlem av Eurojuris Norge, som er en sammenslutning av 17 frittstående advokatfirmaer i Norge. Gjennom Eurojuris er vi en del av et nasjonalt og internasjonalt faglig samarbeid med mer enn 200 advokater i Norge og over 6000 advokater i Europa og utvalgte byer ellers i verden.

 


Våre ansatte

Nyheter

alver_nettside_logoer-01.svg  alver_nettside_logoer-02.svg