Kompetanse

Forsvarer i straffesaker

Du har rett til å la deg bistå av en forsvarer på et hvert trinn av en straffesak, både under etterforskning og om det tas ut en tiltalte og saken bringes inn for domstolene.

Du kan fritt velge hvem du ønsker som forsvarer, og du kan også ha krav på at det offentlige dekker bistanden. Retten til å la seg bistå av forsvarer gjelder både privatpersoner og selskaper/foretak.

Vårt firma har advokater med erfaring fra både påtale og domstol, og vi bistår jevnlig som forsvarere i små og store straffesaker. Dersom du har behov for forsvarer kan vi bistå deg på ethvert trinn av saken. Dette gjelder også dersom du har mottatt et forelegg, og ønsker dette kontrollert av en tredjepart.

alver_nettside_logoer-01.svg  alver_nettside_logoer-02.svg