Kompetanse

BISTANDSADVOKAT

Som fornærmet i en straffesak, kan du ha krav å få oppnevnt bistandsadvokat. Bistandsadvokaten skal ivareta dine interesser under etterforskning og hovedforhandling av straffesaken.

Ved hver domstol er det oppnevnt en eller flere faste bistandsadvokater, men den fornærmede kan også velge hvem han eller hun vil ha oppnevnt som bistandsadvokat.

En viktig jobb for bistandsadvokaten er å fremme den fornærmedes erstatningskrav mot den tiltalte skadevolder. Selv om den tiltalte ikke blir straffedømt etter tiltalen, kan vedkommende bli dømt til å betale den fornærmede erstatning. Dersom politiet henlegger saken kan den fornærmede uansett søke om voldsoffererstatning hos Kontoret for voldsoffererstatning.

Vårt firma har flere advokater og advokatfullmektiger som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat.

Advokat Marianne Stein er fast oppnevnt bistandsadvokat ved Valdres Tingrett og har flere års erfaring med slikt arbeid. Flere av våre advokater har også erfaring med bistandsadvokatoppdrag.

Leder faggruppe

alver_nettside_logoer-01.svg  alver_nettside_logoer-02.svg