Kompetanse

Vi bistår med juridisk bistand i arv og skiftesaker, både med forberedelser til fordeling av formue og gjennomføring av privat skifte.


Det anbefales å tenke gjennom hvordan man ønsker å fordele verdiene man har mens man lever og ta stilling til hva som skal skje når man dør. Vi kan bistå i alle ledd.


For mange kan det være hensiktsmessig å fordele enkelte verdier mens man lever. I slike tilfeller kan vi bistå med utarbeidelse av gavebrev og planlegging av generasjonsskifte. For eksempel kan det være aktuelt med overføring av bolig eller hytte til neste generasjon med livsvarig bruksrett eller andre heftelser, delvis aksjeoverføring med opprettelse av aksjeklasser med ulik stemmerett og utbytterett, betingede gaver osv. Opprettelse av ektepakt og samboeravtaler i kombinasjon med testamenter er også sentralt . I ektepakt kan det f.eks. avtales forhold som gjelder formuen etter død.

Testament, herunder gjensidig testament, og arvepakter bør også vurderes opprettet. Dersom det foreligger et gammelt testament, bør det vurderes om testamentet bør revideres.

 Vi anbefaler også å vurdere en fremtidsfullmakt, hvor man kan bestemme hvem som skal ha ansvaret for økonomi mv. dersom man – varig eller midlertidig – skulle bli ute av stand til å ivareta egne interesser, f.eks. som følge av slag, bilulykke eller annen alvorlig sykdom/ulykke. Her kan det også bestemmes at eiendeler skal overdras som gave, eiendom skal selges osv.

 Tilsvarende kan det være aktuelt å opprette en viljeserklæring, også kjent som barnetestament, hvor man gir uttrykk for hvem man ønsker skal ha foreldreansvaret for barna om foreldrene dør. Dette er særlig aktuelt for eneforsørgere.

 Ved dødsfall er det mye å ta stilling til. Vi har mye erfaring med å hjelpe de etterlatte. De fleste dødsboer skiftes privat. Vi bistår med rådgivning og gjennomføring av privat skifte, enten som rådgivere for arvingene samlet, eller for en (eller flere) arvinger etter avdøde.

 Noen ganger er arvingene uenige og det kan bli skiftetvister mellom arvingene. Skiftetvister kan oppstå både under privat og offentlig skifte, og da vil partene har behov for advokatbistand.

 

alver_nettside_logoer-01.svg  alver_nettside_logoer-02.svg