Kompetanse

Skatt og avgift

Skatte- og avgiftsreglene er omfattende og kompliserte. Det er viktig med kvalifisert rådgivning. Våre advokater har lang og variert erfaring fra Finansdepartementet, skatteetaten, Skatteklagenemnda og advokatarbeid.
Vi tilbyr juridisk rådgivning til næringsdrivende og private kunder, og bistår blant annet i saker som gjelder:

 • Klage på ligning/skattefastsetting
 • Skjønnsligning
 • Bokettersyn
 • Omdannelse, fusjon, fisjon
 • Transaksjoner
 • Incentivordninger
 • Aksjekjøp vs. kjøp av virksomhet
 • Utbytte
 • Skattemessig gjennomskjæring
 • Tilleggsskatt
 • Anmodning om bindende forhåndsuttalelse (BFU)
 • Skatteamnesti
 • Generasjonsskifte
 • Eiendomsskatt
 • Merverdiavgift (mva.)
 • Dokumentavgift
 • Arbeidsgiveravgift
 • Toll og særavgifter

Leder faggruppe

alver_nettside_logoer-01.svg  alver_nettside_logoer-02.svg