Kompetanse

Offentlige anskaffelser

Ved offentlige anskaffelser foreligger til dels strenge og kompliserte prosedyreregler. Kunngjorte tildelingskriterier må overholdes ved valg av tilbud, og avgjørelser skal begrunnes. Tilbud som ikke oppfyller gitte krav, må i visse tilfeller avvises. Ved offentlige anskaffelse gjøres det relativt ofte feil både ved valg av tilbud, uriktige avvisninger og manglende avvisning av enkelte tilbud. Risikoen for å trå feil er stor. Juridiske avklaringer allerede tidlig i prosessen kan vise seg å være lønnsomt.

Leder faggruppe

alver_nettside_logoer-01.svg  alver_nettside_logoer-02.svg