Kompetanse

Tomtefeste

Tomtefesteloven, som trådte i kraft først i 2002, har ved en rekke endringslover og rettspraksis gjennom en årrekke forandret situasjonen for både grunneiere og festere. Rettstilstanden er fortsatt uklar, og for mange uoversiktlig, i forhold til en rekke sentrale spørsmål.

Advokatfirma Alver har god erfaring innen tomtefeste. Våre advokater har prosedert en rekke saker om tomtefeste og vært dommere i voldgiftsrett.

Vi bistår både grunneiere og festere. Vår bistand omfatter både næringsfeste og bolig- og fritidsfeste.

Vi bistår med følgende:

  • Innløsning av festetomt
  • Regulering av festeavgift
  • Inngåelse av nye festekontrakter
  • Overføring av festerett
  • Forlengelse av festekontrakt
  • Faktisk og rettslig rådighet over festetomt
  • Avvikling av festekontrakt / festeforhold
  • Avklaringer av grensen mellom bolig-/fritidsformål og andre formål, herunder næring
  • Rettslige tvister og skjønn

alver_nettside_logoer-01.svg  alver_nettside_logoer-02.svg