Kompetanse

Skjønn- og ekspropriasjonsrett

Eiere og rettighetshavere i eiendommer som blir utsatt for et inngrep i form av ekspropriasjon har krav på full erstatning for det økonomiske tap de påføres.

Grunneierens utgifter til juridisk og sakkyndig bistand skal dekkes av den som eksproprierer.

Vi kan bistå med blant annet følgende:

  • Utarbeidelse av erstatningskrav for det økonomiske tap som følge av inngrepet/grunnavståelse.
  • Utenrettslige forhandlinger med tiltakshavere/utbyggere og utarbeidelse av grunneieravtaler.
  • Bistå i vurderingen om den konkrete saken bør løses i minnelighet eller i rettsapparatet.

alver_nettside_logoer-01.svg  alver_nettside_logoer-02.svg