Kompetanse

Naborett og nabotvister

Nabotvister etter naboloven (grannelova) gjelder gjerne høyde og størrelse på trær, hekker, gjerder, plassering av bygg, veiretter eller andre rettigheter over naboeiendommen. Ulovlig felling av trær eller andre urettmessige tiltak på naboeiendommen er også ofte gjenstand for konflikt. Erstatningskravene kan bli svært høye.

Våre advokater kan bistå med rådgivning i saker som gjelder nabotvister, herunder i forhandlinger og rettssaker som har oppstått mellom naboer.

Reglene i naboloven er svært skjønnsmessige og rettspraksis er omfattende. Hver sak må vurderes for seg.
De fleste har rettshjelpsdekning for nabotvister i forsikring av bolig.

alver_nettside_logoer-01.svg  alver_nettside_logoer-02.svg