Kompetanse

Mangel ved boligkjøp - mangelsaker

Kjøp av bolig er ofte den største investering en privatperson gjennomfører. Etter kjøp av bolig kan du oppdage feil eller mangler. En mangel ved bolig kan gi kjøperen rett til å holde tilbake kjøpesum, retting av mangelen, rett til å heve avtalen, rett til å kreve prisavslag, eller rett til erstatning (skadebot).

Vi kan bistå deg i alle faser av en slik sak, fra reklamasjon mot selger eller selgers forsikringsselskap, utredning av mangelen og dine krav som følge av denne, utenrettslige forhandlinger om dine krav, og bistand til å ta ut stevning (saksøke) og representere deg i en rettssak.

Våre advokater har lang erfaring med mangelssaker, og kan gi deg de riktige rådene underveis i prosessen.
Du kan gjennom dine forsikringer har rett til rettshjelpsdekning i slike saker. Vi kan bistå deg med å avklare dette med ditt forsikringsselskap.

alver_nettside_logoer-01.svg  alver_nettside_logoer-02.svg