Kompetanse

Leiekontrakter for bolig og næring

Advokatfirma Alver bistår både med utarbeidelse av leiekontrakter for fast eiendom, og i forbindelse med tvister/uenigheter som oppstår under eller i etterkant av et leieforhold.

Vår erfaring er at et ryddig leieforhold, alltid starter med en ryddig leiekontrakt. Enten du skal leie ut eller leie eiendom anbefaler vi at du tar kontakt for å få bistand med utarbeidelse eller gjennomgang av leiekontrakten. Dersom det har oppstått en konflikt i leieforholdet, bistår vi regelmessig i saker om:

  • Tvister om leiepris
  • Mangler ved leieobjektet
  • Skader på eiendom
  • Oppsigelse og heving av leiekontrakt
  • Utkastelse
  • Tilbakehold og utbetaling av depositumsbeløp
  • Fremleie

alver_nettside_logoer-01.svg  alver_nettside_logoer-02.svg