Kompetanse

Eiendomsutvikling

Advokatfirmaet Alver AS bistår regelmessig eiendomsbesittere og utviklere i alle faser av ulike eiendomsprosjekter, herunder utvikling av næringsarealer, næringsbygg, boligbygg, tomtefelter (bolig og fritidsbolig) m.v. Utvikling og gjennomføring av eiendomsprosjekter involverer og krever kompetanse innenfor en rekke rettsområder. Vår erfaring er at man som eiendomsutvikler bør søke kvalifisert rådgivning så tidlig som mulig i ethvert eiendomsprosjekt. Dette kan bl.a. bidra til å avklare og unngå eventuelle konfliktområder, i tillegg til å optimalisere prosjekter både i utviklings- og driftsøyemed, og ved senere realisasjon av prosjektene.

Vår bistand omfatter bl.a.

 • Utbyggings- og opsjonsavtaler
 • Konsesjon og løysingsrett
 • Regulering, plan- og bygningsrettslige problemstillinger
 • Kart- og delingsforretninger, herunder fradeling og sammenføyning av eiendom
 • Seksjonering og re-seksjonering. Kombinerte sameier
 • Leiekontrakter
 • Offentligrettslige spørsmål
 • Naboforhold
 • Tomtefeste
 • Kjøp og salg av eiendommer/eiendomsselskaper, herunder kontraktsforhandlinger og oppgjørsfunksjon
 • Rådgivning knyttet til valg av selskapsform og selskapsstrukturer
 • Håndtering av tvister og tvisteløsning knyttet til eiendom og eiendomsrettslige spørsmål

alver_nettside_logoer-01.svg  alver_nettside_logoer-02.svg