Kompetanse

Vi yter bistand med både rådgivning og tvisteløsning innen arbeidsrett overfor både arbeidsgivere og arbeidstakere. 

Vi legger vekt på å gi konkrete råd og ivareta klientens interesser best mulig. Gjennom godt og grundig forarbeid og dokumentasjon kan de fleste problemer og konflikter unngås.

Vi bistår blant annet i forbindelse med:

 • Ansettelser
 • Arbeidsavtaler
 • Inscentivordninger, bonus- og opsjonsordninger
 • Konkurranse-, kunde-, og rekrutteringsklausuler
 • Varsling
 • Personvern/Innsyn i e-post mv
 • Arbeidsreglement
 • Suspensjon
 • Omorganiseringer, nedbemanning og permittering
 • Oppsigelse
 • Avskjed
 • Tvister/forhandlinger
 • Sluttavtale
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Oppkjøp
 • Inn-/utleie av arbeidskraft

alver_nettside_logoer-01.svg  alver_nettside_logoer-02.svg