Kompetanse

Frister for gjennomføring av fusjoner, fisjoner, kapitalnedsettelser og avviklinger

Skal du etablere holdingmodell,  omorganisere eller avvikle virksomheten, eller gjennomføre kapitalnedsettelser med regnskapsmessig virkning for 2018? Det er da viktig å merke seg at det gjelder frister for melding til foretaksregisteret. Fristen er ulik avhengig av om man melder inn endringene elektronisk via Altinn, eller om det gjøres i samordnet registermelding på papir.

Advokatfirmaet Alver har et svært kompetent team, inkl. alle nødvendige underleverandører, som yter totalrådgivning i denne type prosesser til konkurransedyktige priser. Ta kontakt med Erik Alver, tlf. 928 92 990, eller Richard Søfteland Jensen, tlf. 970 67 270 i dag for å få et uforpliktende tilbud og gjennomgang av dine behov.

Elektronisk i Altinn gjelder følgende frister:

  • Melding om beslutning av fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt hos Foretaksregisteret senest 20. oktober 2018
  • Melding om gjennomføring av fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse sendes inn etter en kreditorfrist på seks uker, og bør være innsendt innen ca. 12. desember 2018

Ved innsending på papir gjelder følgende frister:

  • Melding om beslutning av fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt hos Foretaksregisteret senest 1. oktober 2018
  • Melding om gjennomføring av fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse sendes inn etter en kreditorfrist på seks uker, og bør være innsendt innen ca. 30. november 2018

Det er ikke utelukket at meldinger som mottas av Foretaksregisteret etter de nevnte fristene kan gjennomføres innen utgangen av året, men vi opplever at man må overholde fristene for å sikre seg korrekt prosess. Vi anbefaler derfor at eventuelle prosesser iverksettes i god tid forut for utløpet av fristene.

Dato skrevet 11.09.2018 10:02.Endret 11.09.2018 10:02.

alver_nettside_logoer-01.svg  alver_nettside_logoer-02.svg