Kompetanse

Nyansatt advokat - Elisabeth Marie Bendixen

Vi ønsker advokat Elisabeth Marie Bendixen velkommen som ny medarbeider i Advokatfirmaet Alver AS. Hun har tiltrådt stillingen hos oss fra 1. september 2018, og vil til daglig ha tilhold ved vårt kontor på Gjøvik. Elisabeth er utdannet cand. jur. fra Universitetet i Oslo i  1996, og kommer nå fra stillingen som kommuneadvokat i Ringsaker kommune hvor hun har vært i ca. 10 år. Tidligere har hun ni års arbeidserfaring fra domstolene, hvor hun bl.a. har vært kst. tingrettsdommer ved Toten tingrett og dommerfullmektig i Oslo tingrett. Elisabeth har også flere års erfaring som rådgiver i Utenriksdepartementet. Hun er leder for Kontrollkommisjonen for det psykiske helsevern for Sykehuset Innlandet avd. Reinsvoll.

Elisabeth har opparbeidet seg bred erfaring, og vil arbeide innenfor de fleste av firmaets rettsområder. Hun har særlig kompetanse innenfor forvaltningsrett, fast eiendom, plan- og bygningsrett og kontraktsrett, samt barnevern og psykisk helsevern. 

 Elisabeth medium.jpg

 

Dato skrevet 10.09.2018 13:15.Endret 10.09.2018 13:15.

alver_nettside_logoer-01.svg  alver_nettside_logoer-02.svg