Kompetanse

Valdres-saken

Dom i straffesaken omtalt som «Valdres-saken» ble avsagt den 15. mai i år. Saken har hatt nasjonal interesse og vært mye omtalt i pressen. Valdres tingrett behandlet saken, hvor en mor ble tiltalt for grov mishandling av sin datter, samt å ha hensatt datteren i hjelpesløs tilstand.

Advokat og partner hos oss, Marianne Stein, var bistandsadvokat for den avdøde datterens far.

Valdres tingrett dømte den tiltalte moren til 3 års fengsel, og til å betale kr. 125 000 i oppreisningserstatning til faren. Saken er anket til Eidsivating lagmannsrett.

Dato skrevet 30.05.2018 14:43.Endret 30.05.2018 14:46.

alver_nettside_logoer-01.svg  alver_nettside_logoer-02.svg