Kompetanse

GDPR - Utsatt ikrafttredelse i Norge 

EUs personvernforordning («GDPR») skal gjennomføres i norsk rett, og nylig la Justis- og beredskapsdepartementet frem en proposisjon med forslag til ny personopplysningslov. Opprinnelig var det planlagt at GDPR skulle tre i kraft i Norge fra 25. mai, samtidig som ikrafttredelsen i EU-landene, men EØS-statenes godkjennelse av forordningen vil første være endelig rundt 1. juli 2018.

Advokatfirmaet Alver bistår klienter med kartlegging av eksisterende personvernregimer og vurderer det konkrete behov for fornyelse. Dette varierer sterkt fra virksomhet til virksomhet. Vi har god erfaring med å utarbeide personvernerklæringer, samtykkeerklæringer, mm., samt gjøre en totalvurdering av firmaets behandling av personopplysninger både eksternt fra kunder og internt fra ansatte. Vi er opptatt av å bistå på en effektiv og smidig måte slik at våre klienter opptrer i henhold til reglene uten at man overoppfyller kravene med unødvendigheter.

Det er fortsatt ikke for sent å iverksette tiltak for å komme i overensstemmelse med reglene innen fristen – men det begynner å haste. Det følger av GDPR at en virksomhet som ikke opptrer i henhold til regelverket risikerer bøter på opptil 4 % av selskapets omsetning.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat med en av våre advokater som arbeider med personvern. Vi kan om ønskelig tilby fastpris for kartlegging og dokumentutarbeidelse etter å ha gjort en preliminær vurdering av eksisterende personvernrutiner.

Fredrik Alver                                               Ellen Beate Lunde                  
47 500 547                                                    977 58 780
fa@alver.as                                                   ebl@alver.as

Mer info om vår kompetanse på personvern finner du på: www.alver.as/tjenester/forretningsjus/personvern             

 

FREDRIK ALVER

Advokat

Dato skrevet 24.05.2018 09:50.

ELLEN BEATE LUNDE

Advokat

Dato skrevet 24.05.2018 09:50.

alver_nettside_logoer-01.svg  alver_nettside_logoer-02.svg