Kompetanse

Nye terskelverdier for offentlige anskaffelser

Gjeldende fra 6. april 2018 er terskelverdiene for offentlige anskaffelser justert, hvilket innebærer at ordinære anskaffelser under 1,3 millioner kroner nå kan gjøres uten kunngjøring. Dette kan potensielt påvirke både leverandører og oppdragsgivere.

Alle innkjøp som gjøres av det offentlige er underlagt et regelverk der ulike beløpsgrenser (innkjøpets totale verdi) bestemmer hvilke deler av regelverket som gjelder. Det skilles mellom såkalte nasjonale terskelverdier og EØS-terskelverdier som angir når det vil være en plikt til å kunngjøre henholdsvis nasjonalt og i EØS-området. Dersom man gjør et innkjøp som er lavere enn nasjonal terskelverdi foreligger det ingen plikt til kunngjøring (men merk at det fortsatt foreligger krav til konkurranse så langt det lar seg gjøre).

EØS-terskelverdiene justeres hvert annet år av EU-kommisjonen grunnet endringer i valutakursene. Nærings- og fiskeridepartementet har nå besluttet å fastsette nye terskelverdier på denne bakgrunn. Dette innebærer bl.a. at nasjonal terskelverdi økes fra 1,1 millioner kroner til 1,3 millioner kroner og at EØS-terskelverdi for bygge- og anleggskontrakter økes fra 44 millioner kroner til 51 millioner kroner.

Advokatfirmaet Alver bistår jevnlig klienter i forbindelse med offentlige anskaffelser, både når det gjelder kvalitetssikring av tilbud i forkant av tilbudsinngivelse, i selve konkurransefasen og i ettertid ved avvisning, avlysning av konkurransen eller i kontraktsoppfølging.

Dato skrevet 11.05.2018 10:04.Endret 11.05.2018 10:16.

alver_nettside_logoer-01.svg  alver_nettside_logoer-02.svg