Kompetanse

SEIER FOR VÅR KLIENT I ENTREPRISETVIST – PROSJEKTERINGSFEIL, PROFESJONSANSVAR

Gjøvik tingrett avsa den 23. mars 2018 dom i sak mellom et entreprenørselskap og et arkitektfirma. Saken gjaldt arkitektfirmaets ansvar for prosjekteringsfeil i en totalentreprise. Vi representerte entreprenøren, Syljuåsen AS, som fikk fullt medhold i sitt krav om erstatning.

Bakgrunnen for saken i korte trekk var at Syljuåsen AS, inngikk avtale med arkitektfirmaet for å gjennomføre detaljprosjektering (detaljert tegning og planlegging) av to leilighetsbygg. Avtalen ble inngått i tråd med NS 8402, en standardavtale. Etter at bygget sto ferdig oppdaget sameiet at enkelte av dørene i inngangsparti og trapperom ikke tilfredsstilte tekniske krav som gjaldt for bygget. Vår klient utbedret feilene. Krav om erstatning for utbedringskostnader ble rettet mot arkitekten, som avviste ansvar.

Retten konkluderte i dommen med at arkitektene hadde ansvar for feilen, fordi de hadde opptrådt uaktsomt. Retten mente at arkitekten, med den kunnskapen de hadde om materialvalg, brannkrav og plassering av dører, burde ha valgt andre løsninger for dørene, eventuelt utarbeidet tydeligere tegninger for utførende entreprenør. Dommen illustrerer hvor strengt ansvar arkitekter har ved utførelse av oppdrag med detaljprosjektering i entrepriseforhold.

Arkitekters utførelse av oppdrag skal etter norsk rett vurderes etter en svært streng norm, en profesjonsnorm. Dette er samme type ansvar som også gjelder blant annet for eiendomsmeglere, advokater, revisorer og andre rådgiveryrker. Man betegner gjerne ansvaret som profesjonsansvar/ulovfestet profesjonsansvar.

Saken ble prosedert av advokat Finn Eirik Johansson Madsen, ansvarlig partner var Richard Søfteland Jensen.

Dommen kan du lese her:

 Tingrett.JPG

Date written 19.04.2018 10:02.Endret 11.05.2018 10:11.

alver_nettside_logoer-01.svg  alver_nettside_logoer-02.svg